Loading...

Make Order

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วย การโทร หรือ Line หรือ กล่องข้อความบน facebook
สามารถชำระเงินสดได้กับผู้จัดส่งโดยตรง

หมายเหตุ:

  • ลูกค้าทั่วไป กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน
  • ลูกค้าทั่วไป คิดค่าส่งโดยอิงจาก ราคาของ Line Man
  • สำหรับลูกค้าแบบจัดเลี้ยง (Catering) หรือ สัมมนา เรามี “กล่องเล็ก สำหรับทานเบรก 1 คน” ราคากล่องละ 45 และ 60 บาท
  • สำหรับลูกค้าแบบจัดเลี้ยง (Catering) หรือ สัมมนา กรุณาสั่งล่วงหน้า 2-3 วัน
  • สำหรับลูกค้าแบบจัดเลี้ยง (Catering) หรือสัมมนา จัดส่งฟรี เมื่อสั่งผลไม้ครบ 4,000 บาทขึ้นไป ต่อหนึ่งสถานที่